Výroční členská schůze 2019 Tisk

Výroční  členská  schůze org. ROSKA  Teplice v Čechách  2.4. 2019

Přítomni: Frühauf, durchánková, Novotný

Omluveni: Sýkorová, Kršňáková

Přítomno  členů : 18

1.       Závazná  přihláška

2.       Akce org. Roska Teplice v roce 2018

- víkendová rek. Labská  Stráň  20.4. - 22.4.                        19 osob

- rekondice  Úštěk                       18.6. - 24.6.                        11 osob

-víkendová rek. Úštěk                12.10.- 14.10.                      15 osob

- hipoterapie  květen - říjen                                                    10 osob  Úpořiny

- rehabilitační cvičení  - celoročně                                          10  osob  Sankalpa

- rehabilitační  plavání  celoročně                                           10  osob  Tereziiny lázně  Dubí

     3.   MaRS  3.3. organizováno MS centrem  za přispění  ROSKy  - tělocvična ZŠ  Buzulucká

     4.   Světový den RS - výroba a prodej stužek

     5.   Červen - Rozsviťme Českou republiku - sázení slunečnic v parku Milady Horákové za účasti

      zastupitelů města Teplice

6.  16.června - turnaj v Ros-Boccia v Ústí nad Labem, soutěž 3 členných  družstev, 3. Místo

7.  Vánoční besídka a turnaj v boccie v Ústí nad Labem, jednotlivci, K.Rudolf 2.místo                                                                                                                  8.  Vánoční  besídka  11.12. v restauraci  Sklářský  Sklep,  dárek - notýsek s logem  Rosky  Teplice

            (i  pro  sponzory)

     9.   Finanční zpráva  za rok  2018 (příloha)

 

Plán  činnosti  na  rok 2019

 

      -   víkendová  rekondice  Labská  Stráň - hotel  Belveder                       12.4. -  14.4.  cena    700,-Kč

      -   víkendová rekondice  Úštěk - hotel  Racek                                             7.6. -    9.6.  cena     700,-Kč

      -   rekondice  Úštěk  -  hotel  Racek                                                                9.9. -  15.9. cena  2.200,- Kč

      -   celoročně  -  cvičení  -  Sankalpa

                              -  plavání -  Tereziiny  lázně Dubí

      -    9.3.  MaRS  -  MS centrum Teplice  ve spolupráci  s ROSKOU

      -   14.3. MS centrum  - Kaple 9.00 - 10.00 bubnování  (2x 10 lidí)

      -   29.5.  Světový  den  RS

      -   15.6. Ros - Boccia turnaj Roska Ústí nad Labem - 3 členné týmy

      -   prosinec  Vánoční  besídka  -  Sklářský  Sklep

      -   schůzky  členů  -  Sklářský  Sklep

      -   informace  podávány pomocí SMS a FB

      -  Akce  Unie  ROSKA

 

Interní  směrnice  -  členský  příspěvek  300,-Kč / rok  z toho příspěvek  70,-Kč  do  Unie  Roska

                                 -  proplacení  telefonu  100,-Kč / měsíc

                                 -  barva  do  tiskárny  1x ročně +1x černá barva

Diskuze, občerstvení 

 

 Příloha č. 1

ZPRÁVA

o organizační jednotce zapsaného spolku Unie ROSKA, České MS společnosti za rok 2018

 

I. Identifikační údaje

Název

ROSKA Teplice v Čechách

Adresa

Trnovanská 1283, Teplice, 415 01

Telefon

 

Mobil

605 709 510

e-mail

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Web stránky

www.roska-teplice.cz

Bankovní účet

164426729/0300

IČO

64686825

Odborná garance

MUDr. Vachová

 

II. Členské záležitosti

Organizace

Počet členů celkem      34

Z toho:

Má RS

27

 

Nemá RS

7

 

Počet e-mailových adres členů

32

 

 

Druh členství

 

Dobrovolníci

1

 

Počet regionálních členských valných hromad v roce

1

Orgány

Výkonný výbor - počet členů

5

- počet jednání

4

 

Revizní komise - počet členů

1

- počet jednání

4

 

Předseda (jméno, kontakt)

Frühauf   Vladimír,  605 709 510

 

Účetní, hospodář (jméno, kontakt)

Machtová  Miroslava,  775 121 889

 

III. Zpráva o činnosti - stručně konkrétní údaje - specifikace a hodnocení realizovaných akcí

Rekondice s ergoterapií 1x ročně, víkendové  rekondice 2x ročně, rehab. cvičení 1x týdně, rehab. plavání 1x týdně, hipoterapie, Vánoční besídka, společné návštěvy kulturních akcí, odborné přednášky, účast na MaRSu, sázení slunečnic při akci Rozsviťme ČR,  pravidelné schůze členů organizace, schůzky s garantem, sportovní utkání v boccia s Roskou Ústí nad Labem

 

 

IV. Finanční zpráva

Příjmy

V Kč

Výdaje

V Kč

Státní dotace

  44.530,-

Mzdy

   83.594,-

Od měst a obcí

  22.000,-

Provoz

     7.402,-

Granty nadací

           0

Informační aktivity

            0

Členské příspěvky

    4.570,-

Akce ozdravné

 121.419,-

Dary občanů

  23.095,-

Akce ostatní

   39.912,-

Firemní dárci

  21.000,-

Fundraising

            0

Účastnické úhrady

  54.300,-

Daně a pojištění

   30.491,-

Úroky z vkladů

           0,92

Odpisy

            0

Ostatní

  97.546,-

Ostatní

   21.977,64

celkem

267.041,92

celkem

 304.795,64

Rozdíl příjmů a výdajů                      - 37.753,64

 

 

V. Ostatní - informace zejména o spolupráci s ostatními (veřejnost, média, tisk, dárci atd.)

Internetové stránky, facebook, nástěnka, Maraton s RS, akce na Světovém dni RS, Rozsviťme ČR - Nadace Impuls, spolupráce  se Statutárním městem Teplice

 

Datum: 16.1. 2019                                      Odpovědné osoby:   Frühauf  Vladimír

 

                                                                                                 Sýkorová  Hana    

  

 
Další >

Sekce pro správce


Zapomenuté heslo