Výroční členská schůze 2017 Tisk

Výroční  členská  schůze org. ROSKA  Teplice v Čechách  11.4. 2017

Přítomni: Frühauf, Durchánková, Kršňáková,

Omluveni: Sýkorová

Přítomno  členů : 17

1.             1.  Závazná  přihláška

2.             2.  Akce org. Roska Teplice v roce 2016

            - víkendová rek. Labská  Stráň  8.4. - 10.4.                        16 osob

            - víkendová rek. Úštěk  17.6. - 19.6.                                   12 osob (náhrada za rekondici - nedostatek fin.)

            - rekondice  Úštěk  28.9. - 2.10.                                           14 osob

            - hipoterapie  květen - říjen                                                  10 osob  Úpořiny

            - rehabilitační cvičení  - celoročně                                        11  osob  Sankalpa

            - rehabilitační  plavání  celoročně                                         10  osob  Tereziiny lázně  Dubí

     3.   MaRS  5.3. organizováno MS centrem  za přispění  ROSKy  - tělocvična ZŠ  Buzulucká

     4.   Světový den RS - výroba a prodej stužek

     5.   Zahájení  lázeňské sezóny v Teplicích 28.5.- akce ČEZ Pomáhej pohybem - Roska Teplice získala

            Dotaci 50.396,-Kč

     6.   V prosinci  jsme  byli  zapsáni jako  Pobočný  spolek  Unie Roska  u  Městského  soudu  v Praze

     7.   Vánoční  besídka  13.12. v restauraci  Sklářský  Sklep,  dárek - notýsek s logem  Rosky  Teplice

            (i  pro  sponzory)

     8.   Finanční zpráva  za rok  2016 (příloha)

 

Plán  činnosti  na  rok 2017

 

         -   víkendová  rekondice  Labská  Stráň - hotel  Belveder                       21.4. -  23.4.  cena  500,-Kč

         -   rekondice  Úštěk - hotel  Racek                                                              12.6. -  18.6.  cena 2.000,-Kč

         -   víkendová  rekondice  Úštěk  -  hotel  Racek                                         6.10. -  8.10.  cena  500,- Kč

         -   celoročně  -  cvičení  -  Sankalpa

                             -  plavání -  Tereziiny  lázně Dubí

         -   4.3.  MaRS  -  MS centrum Teplice  ve spolupráci  s ROSKOU

         -   20.5. přednáška  k 25.výročí  založení  Unie  Roska -  Úštěk hotel  Racek od 14.hod. - MUDr. Vachová,

             Bc. Mareschová, DMA

         -   24.5.  Světový  den  RS

         -   31.5.  Praha - koncert  k 25.výročí založení  Unie  Roska

         -   6.6. v 10.hod. Rozsviťme ČR  pro pacienty  s RS - Impuls, MmTeplice, Roska - sázení slunečnic

         -   květen - říjen  hipoterapie - Úpořiny

         -   prosinec  Vánoční  besídka  -  Sklářský  Sklep

         -   1x měsíčně  schůzky  členů  -  Sklářský  Sklep

 

Interní  směrnice  -  členský  příspěvek  250,-Kč / rok  z toho příspěvek  70,-Kč  do  Unie  Roska

                                 -  proplacení  telefonu  100,-Kč / měsíc

                                 -  barva  do  tiskárny  1x ročně

Diskuse, občerstvení 

 
Další >

Sekce pro správce


Zapomenuté heslo