Členská schůze 2016 Tisk

 

ZÁPIS

Z ČLENSKÉ SCHŮZE  UNIE ROSKA - reg.org. ROSKA Teplice v Čechách z.p.s.

konané 18.října 2016 v prostorách restaurace Sklářský Sklep v Teplicích-Řetenicích

 

I.              ZAHÁJENÍ

                zahájení :  předsedou Vladimírem Frühaufem

                zjištění stavu přítomných delegátů: pozváno  25

                                                              přítomno  13

                                                                                                                    

shromáždění přítomných delegátů je dle platných stanov Unie ROSKA usnášeníschopné

 

II.            VOLBA  MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE :

Volba mandátové komise ve složení: Sýkorová H., Durchánková D.

                  pro/   13              proti/   0            zdrželo se/   0

 

Volba návrhové komise ve složení: Svobodová I., Rudolfová D.

                  pro/  13                proti/  0             zdrželo se/  0

 

Volba volební komise ve složení: Tomková R., Wágnerová V.

                 pro/  13               proti/  0             zdrželo se/  0

 

III.           VOLBA  PŘEDSEDY , VÝKONNÉ  RADY A  REVIZNÍ  KOMISE NA OBDOBÍ  2016 - 2021

 

               Návrhová komise navrhla:

               předseda :  Vladimír  Frühauf                                                                                                                 

pro/  13               proti/  0               zdrželo se/  0

 

místopředseda: Danuše  Durchánková 

pro/  13               proti/ 0               zdrželo se/  0

 

samostatný revizní technik: Helena  Kršňáková 

pro/  13               proti/   0             zdrželo se/  0

 

pokladní : Hana  Sýkorová

pro/  13               proti/  0              zdrželo se/  0

 

ostatní členové výboru: Zdeněk  Novotný, Karel  Rudolf

                  pro/  13                proti/  0              zdrželo se/  0

 

IV.          Vedení org. ROSKA  Teplice v Čechách se ukládá:  pracovat a plnit všechny úkoly ve prospěch členů této organizace.

 

V Teplicích dne 18.10. 2016

  

 

 

Příloha č. 1

ZPRÁVA

o organizační jednotce zapsaného pobočného spolku Unie ROSKA, České MS společnosti, z.s. za rok 2016

 

I. Identifikační údaje

Název

ROSKA Teplice v Čechách

Adresa

Trnovanská 1283, Teplice, 415 01

Telefon

 

Mobil

605 709 510

e-mail

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Web stránky

www.roska-teplice.cz

Bankovní účet

164426729/0300

IČO

64686825

Odborná garance

MUDr. Vachová

 

II. Členské záležitosti

Organizace

Počet členů celkem    38

Z toho:

Má RS

29

 

Nemá RS

  9

 

Počet e-mailových adres členů

33

 

 

Druh členství

 

Dobrovolníci

2

 

Počet regionálních členských schůzí v roce

 

Orgány

Výkonný výbor - počet členů

5

- počet jednání

4

 

Revizní komise - počet členů

1

- počet jednání

4

 

Předseda (jméno, kontakt)

Frühauf Vladimír, 605 709 510

 

Účetní, hospodář (jméno, kontakt)

Machtová Miroslava, 775 121 889

 

III. Zpráva o činnosti - stručně konkrétní údaje - specifikace a hodnocení realizovaných akcí

 

Rekondice s ergoterapií 1x ročně, víkendové  rekondice 2x ročně, rehab. cvičení 1x týdně, rehab. plavání 1x týdně, hipoterapie, Vánoční besídka, společné návštěvy kulturních akcí, odborné přednášky, tvorba grantu pro společnost ČEZ, účast na MaRSu,  Pravidelné schůze členů organizace, schůzky s garantem.

 

 

 

IV. Finanční zpráva

Příjmy

V Kč

Výdaje

V Kč

Státní dotace

       12.700,-

Mzdy

      93.761,-

Od měst a obcí

       18.100,-

Provoz

      16.829,-

Granty nadací

            0

Informační aktivity

        1.479,-

Členské příspěvky

         5.647,-

Akce ozdravné

    106.282,-

Dary občanů

       78.000,-

Akce ostatní

        7.050,-

Firemní dárci

       56.396,-

Fundraising

             0

Účastnické úhrady

       36.650,-

Daně a pojištění

      33.405,-

Úroky z vkladů

                 0,41

Odpisy

             0

Ostatní

       95.404,41

Ostatní

      16.919,-

Celkem

     302.897,41

celkem

    275.725,-

Rozdíl příjmů a výdajů

+27.172,41

 

V. Ostatní - informace zejména o spolupráci s ostatními (veřejnost, média, tisk, dárci atd.)

 

Internetové stránky, facebook, nástěnka, akce na Lázeňském dni v Teplicích, akce na Světovém dni RS

 

 

 

Datum:  20.1. 2017                                        Odpovědné osoby:  Frühauf 

           

                                                                                                                                 Durchánková 

 
< Předch.   Další >

Sekce pro správce


Zapomenuté heslo