Výroční členská schůze 2015 Tisk

Výroční členská schůze

Roska Teplice dne 31.3. 2015


Přítomní: předseda: Vladimír Frühauf

pokladní: Pavla Chabrová

členové výboru: Zdeněk Novotný

Karel Rudolf

Růžena Blechová

Omluveni: Helena Kršňáková, Miroslava Machtová, Mgr Iva Klausová

Přítomno 14 členů, schůze je usnášení schopná.

 

1. Každý člen obdržel závaznou přihlášku (evidenční list), kterou je potřeba vyplnit. Byly

vydány nové členské průkazy platné od roku 2015


2. Akce org. Roska Teplice v roce 2014

-rekondice 7.6. - 14.6. 2014 v hotelu Racek v Úštěku. Zúčastnilo se jí celkem 12 osob,

Na rekondici probíhala ergoterapie, rehabilitační cvičení, ve volném čase výlety do okolí

Bylo využíváno nové wellness zařízení

-víkendová rekondice 25.4 - 27.4. Labská Stráň, probíhalo rehab.cvičení, byla možnost vy-

užít masáží, které dělala Bc. Andrea Mareschová, účastnilo se 18 osob. Vzhledem k tomu,

že bylo nepříznivé počasí neuskutečnil se žádný výlet.

-víkendová rekondice 3.10. - 5.10. v Úštěku. Probíhala ergoterapie a rehabilitační cvičení.

Zúčastnilo se jí 18 osob.


3. Po celý rok probíhalo rehabilitační cvičení v tělocvičně Sankalpa v ulici Karla Čapka


4. Rehabilitační plavání je v Tereziiných lázních v Dubí. Pronájem bazénu je 200,-Kč/hod.

Pravidelně se ho účastnilo 7 - 10 členů.


5. Hipoterapie se uskutečnila v Úpořinách od srpna do října. Účastnilo se 8-10 osob. Problé-

mem je, že možnost hipoterapie v Úpořinách skončila. Je nutné najít jiné místo.


6. Několik členů naší organizace se společně se zdravotními sestřičkami MS centra zúčast-

nilo cvičebního maratonu MaRS v Praze.


7. Vytvořili jsme pro naše sponzory kalendář s fotografiemi z akcí naší organizace


8. V prosinci byla Vánoční besídka.


9. Finanční zpráva


10.V.Frühauf org. Roska Teplice odpustil finanční dluh 20 000,-Kč. Tyto peníze byly použity

na zaplacení rekondic.


11. Podařilo se nám získat minigrant od společnosti Veolia ve výši 27 000,-Kč, které byly po-

užity na rekondice s ergoterapií.


12. Akce na rok 2015

 • Víkendová rekondice 24.4. - 26.4. Labská Stráň

 • Rekondice 6.6. - 13.6. Úštěk, hotel Racek

 • Víkendová rekondice 2.10. - 4.10 Úštěk, hotel Racek

 • Rehabilitační cvičení, Sankalpa

 • Rehabilitační plavání Tereziiny lázně Dubí

 • Hipoterapie - podle situace

 • Schůzky členů 1x měsíčně, restaurace Sklářský sklep, oznámení termínu SMSkou

 • Minigrant Veolia - spolupráce s Jaroslavem Pokorným13. Projednání nových členských příspěvků podle požadavků Unie Roska. Snížení měsíční

platby za telefon.


14. Interní předpis:

 • Cena víkendové rekondice 1500,-Kč/osoba

 • Cena rekondice 2.500,-Kč

 • Roční členský příspěvek - projednání a hlasování

 • Proplácení telefonu 100,-Kč/měsíc

 • Proplacení barev do tiskárny

 • Placení zálohy na akce Rosky


15. Zpráva ze Sněmu Unie Roska - finanční dotace, získávání nových članů


16. Diskuze, občerstvení

Diskuze:

- členský příspěvek 2015 - 300,-Kč, z toho 70,-Kč členský příspěvek do Unie Roska

- rekondice v Úštěku s přednáškou MUDr. Vachové - pozvat členy Teplické, Ústecké a Českolipské

Rosky

- možnost zaslat životní příběh s RS - „Překonej sám sebe" - do konce dubna

- benefiční koncert IMPULS - divadlo La Fabrika - 7.4. 2015 od 19.hod. zaslat přihlášku

- dobrovolný příspěvek 300,- Kč na splacení dluhu Unie Roska

- vík. rekondice Labská Stráň - kdo a s kým pojede, vzít overbally, nůžky

- vyvěsit leták Unie Roska - po obdržení oficiální verze

- schválení podání minigrantu Veolia

- hipoterapie- sehnat nové místo, nebo jednat s pí. Sršňovou

- souhlas s vyloučením členů, kteří 3 roky nezaplatili členský příspěvek

 

Příspěvky v diskuzi byly jednohlasně přijaty, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.Hlasování je platné a všichni se jimi musí řídit.

 
< Předch.   Další >

Sekce pro správce


Zapomenuté heslo