Výroční členská schůze 2011 Tisk


Výroční členská schůze

12.4. 2011

 

Přítomni :    předseda :                                    Vladimír Frühauf

                      Jednatel :                                   Bohuslav Rajm

                      Pokladní :                                  Růžena Blechová

                      Členové výboru :                      Karel Rudolf

                                                                       Zdeněk Novotný

                      Revizní :                                    Helena Kršňáková

 

Omluveni :  hospodářka :                                Miroslava Machtová

                  Místopředsedkyně :                       Mgr. Iva Klausová

                                                                       MUDr. Marta Vachová

 

Přítomno :                osob

 

1.        Každý člen obdržel závaznou přihlášku, evidenční list, který je potřeba vyplnit

2.        Akce organizace Roska Teplice v roce 2010

·         Víkendová rekondice 8.4. - 11.4. 2010  Kamenický Šenov, zúčastnilo se 15 osob, uskutečnila se návštěva podzemní továrny v Jánské

·         Rekondice  11.6 - 20. 6. 2010  Úštěk, hotel Racek,zúčastnilo se 16 osob, tato rekondice byla poprvé zaměřena  také na ergoterapii a arteterapii, poděkování za vedení této činnosti patří  Daně Schusterové. Peníze na tuto rekondici se podařilo získat pomocí minigrantu společnosti Veolia voda. Hlavní zásluhu na tom má pí,Jana Sekerová, která je zaměstnankyní této společnosti. Obdrželi jsme dotaci 47.575,-Kč.

Z této částky byly zakoupeny cvičební pomůcky za 5.633,-Kč, zbytek byl využit na zaplacení rekondice.

·         Víkendová rekondice  14.10. - 17.10. 2010  Úštěk, zúčastnilo se 15 osob, uskutečnila se návštěva zámku v Krásném Březně. Předběžně bylo dohodnuto, že v průběhu jara nebo léta navštívíme park a zahradu kolem tohoto zámku.

·         V červnu a září se uskutečnila hipoterapie. Vzhledem k tomu, že jsme na ní nezískali žádné dotace, byly vyčerpány pouze nevyužité hodiny z minulého období. Hipoterapie se konala vždy ve čtvrtek  od 16 hodin v Úpořinách  pod vedením rehabilitační sestry Blanky Kaňkovské. Účastnilo se jí 6-10 osob.

·         Plavání se konalo v Aquacentru v Teplicích. Cena jedné vstupenky se zvedla na 45,-Kč, prodej pro členy zůstal na 25,- Kč. Problémem je, že zakoupené vstupenky nebyly spotřebovány i když původně členové naší organizace požadovali jejich větší nákup. Tuto situaci bude třeba řešit např.tím, že nákup vstupenek v září bude pouze na přesnou objednávku.

·         Rehabilitační cvičení bylo každé pondělí od 15.hodin v tělocvičně Judo junior klubu. Průměrně se účastnilo 6 - 8 lidí, což je velmi málo. Roční příspěvek byl pouhých 200,-Kč.

·         Schůzky organizace jsou každý měsíc v restauraci Sklářský sklep od 16.hodin.

 

3.        26. května 2010  Mezinárodní den RS -akce v redakci Naše adresa, bylo promítáno DVD o roztroušené skleróze a DVD s fotografiemi z akcí naší organizace

4.        27. Května 2010 byl Den otevřených dveří na teplické poliklinice. Účast byla velmi slabá,hlavně z toho důvodu, že bylo velmi špatně vedením nemocnice určeno místo pro prezentaci neziskových organizací.

5.        V srpnu se několik členů Rosky zúčastnilo návštěvy liberecké botanické zahrady

6.        2.listopadu 2010 jsme byli na zábavném večeru se Zdeňkem Troškou v teplickém  Kulturním domě. Název byl Nebe v hubě aneb blbiny z ústní dutiny. Večer byl velmi příjemný a setkání se Zdeňkem Troškou skvělé.

7.        16.prosince proběhla ve Sklářském sklepě Vánoční besídka

8.        V průběhu roku 2010 úspěšně  absolvovali kurs Profesionalizace  Rosky V. Frühauf a Mgr. I. Klausová

9.        Sponzoři v roce 2010: Veolia  47.575,-Kč

                                  Severočeská vodárenská společnost a.s.  6.000,-Kč

1 

11.     Plánované akce na rok 2011 :  víkendová rekondice - Sloup v Čechách  28.4. - 1.5.2011

                                              rekondice - Úštěk  18.6. - 25.6. 2011

                                              víkendová rekondice - Úštěk  13.10 - 16.10. 2011

                                               hipoterapie -čtvrtek od 16.hod, Úpořiny 

                                               rehabilitační cvičení  každou středu v tělocvičně Sankalpa od 15.30 do 16.30

                                               rehabilitační plavání - Aquacentrum

                                               odborná přednáška na rekondici

                                               pravidelné schůzky 

12.     Celostátní akce :  19.4. - 21.4. 2011 NON-HANDICAP  - 15. Ročník  specializované výstavy pro

                          zdravotně postižené na pražském  Výstavišti Praha - Holešovice

                          28.5. 2011  oslavy Světového dne RS v prostorách parku pod Vlašským

                          Dvorem v Kutné Hoře. Více informací na www.Roska.eu

                          25.6. 2011 Otevřené nebe na letišti v Hradci Králové - vyhlídkové lety pro

                          handicapované zdarma 

13.      Členský příspěvek  je 150,-Kč

14.     Finanční odměna 10% z částky od sponzora

15.     Diskuze

16.     Občerstvení        

 

Fin   Finanční zpráva

finann_zprva_2010.jpg

 

 

{m                                         

 
< Předch.   Další >

Sekce pro správce


Zapomenuté heslo