Valná hromada 19.3.2009 Tisk

 

Přítomní:    předseda:                       Vladimír Frühauf

                 místopředsedkyně:          Mgr. Iva Klausová

                 jednatel:                          Bohuslav Rajm

                 pokladní:                         Růžena Blechová

                 člen revizní komise:          Helena Kršňáková

                 členové výboru:              Zdeněk Novotný, Karel Rudolf

                 počet přítomných členů:  30

                 počet pozvaných členů:   48

Omluveni: hospodářka: Miroslava Machtová

                 hl. garant:    MUDr. Marta Vachová

 

 

 1. každý člen obdržel závaznou přihlášku (evidenční list), kterou je potřeba vyplnit
 2.  akce organizace Roska Teplice v roce 2008:
  uskutečnila se jedna rekondice v Kamenickém Šenově (červen), které se zúčastnilo 12 členů org. Roska a 4 členové org. Parkinson, se kterou jsme začali spolupracovat. V květnu a říjnu se uskutečnili čtyřdenní víkendové rekondice, a to v rekreačním středisku Dolů Bílina ve Sloupu v Čechách, které se zúčastnilo 19 členů a v hotelu Ostrov v Ostrově u Tisé, kde se zúčastnilo 15 členů Rosky. Rekondice byly zaměřeny na zvyšování tělesné aktivity. Velký úspěch měla zvláště rekondice v hotelu Ostrov, kde jsme využívali hotelový bazén ke cvičení.

  Další akcí byla hipoterapie, která se konala od května do října každý čtvrtek v Úpořinách. Hipoterapie byla pod vedením rehabilitační sestry Blanky Kaňkovské. Akce dopadla vcelku úspěšně, i když je nutno podotknout, že počet zájemců o hipoterapii v květnu a v říjnu byl velmi rozdílný a měl klesající tendenci.

  Plavání probíhalo v Aquacentru v Teplicích. O využití plavecké haly v Krupce nebyl zájem. V  roce 2008 bylo zakoupeno 180 lístků do plavecké haly, nebylo využito asi dvacet. Vzhledem k tomu, že se radikálně zvýšily ceny vstupného do plavecké haly, bude nutné zvýšit i spoluúčast členů naší organizace.

  Cvičení je v tělocvičně ZŠ Buzulucká. Účast na cvičeních je víceméně zoufalá. Vzhledem k tomu, že se zvedla cena pronájmu, budeme se snažit  najít místo na cvičení, které by bylo pro nás vhodnější. V tělocvičně je přes zimu pro nás velká zima a v létě je v tělocvičně příliš velké teplo.

  Schůzky naší organizce jsme přesunuli z restaurace Sokolovna v Košťanech do restaurace Sklářský sklep v hotelu Helena. Tato změna byla provedena z technických důvodů. Přístup do Sklářského sklepa je bezbariérový a místnost nám byla zapůjčena bezplatně. V salonku v hotelu Helena se také konala Vánoční besídka, které se zúčastnilo asi 18 členů.
 3. V květnu se naše organizace zúčastnila akce Den otevřených dveří, který se konal na teplické poliklinice. Na této akci se mohla naše organizace Roska prezentovat.
 4. Informační aktivity - po poliklinikách  v Ústeckém kraji bylo rozmístěno pět nástěnek s informacemi o organizaci Roska Teplice.
 5. Výstava obrazů a děl, které vytvořili lidé s RS, se konala v srpnu 2008 v jízdárně teplického muzea s názvem Mám RS - no a co?
 6. Sponzoři: Město Teplice, Město Osek, SVS Teplice, Instalace ZT s.r.o.
 7. Finanční zpráva: Růžena Blechová
 8. Plánované akce na rok 2009: členský příspěvek zůstává ve výši 120,- Kč za rok
  rekondice v Kamenickém Šenově (účast 12 lidí),
  víkendová rekondice Sloup v Čechách
  víkenodvá rekondice 28.9.
  plavání
  hipoterapie
  cvičení
  schůzky členů organizace Roska

  Volba delegátů na celostátní sněm Unie Roska, který se bude konat 25. - 26.11. 2009 v Praze (dva členové - kontaktní údaje).
  Návrh na post kandidáta výkonné rady Unie Roska (jmenovitě včetně kontaktních údajů)
 9. Diskuse


                   FINANČNÍ ZPRÁVA
 
Příjmy                                      v Kč
Státní dotace                44.340,-
Od měst a obcí             17.000,-
Granty nadací....................................
Členské příspěvky         3.960,-
Dary občanů.....................................
Firemní dárci                 6.000,-
Účastnické úhrady       50.720,-
Úroky z vkladů                251,10
Ostatní                         25.660,-
Celkem                       147.931,10
 
Výdaje                                     v Kč
Sociální práce...................................
Provoz                         21.841,50
Informační aktivity...........................
Akce ozdravné           116.814,-
         ostatní                 30.532,-
Fundraising.....................................
Daně a pojištění...............................
Odpisy............................................
Ostatní                           6.697,-
Celkem                       175.884,50
 
Rozdíl příjmů a výdajů:   -27.953,40 Kč
 
< Předch.   Další >

Sekce pro správce


Zapomenuté heslo