O nemoci Tisk

Co je Roztroušená skleróza (RS)?

Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické onemocnění centrálního nervového systému – mozku a míchy. Onemocnění se může v závislosti na místě postižení nervové tkáně projevovat nejrůznějšími příznaky. Příznaky onemocnění mohou být např.: zamlžené vidění, ztráta rovnováhy, špatná koordinace, nezřetelná řeč, snížená citlivost, třes, svalová slabost a křeče, obtíže s močením, střevní problémy, extrémní únava, problémy s koncentrací a pamětí. Příznaky mohou krátkodobé nebo trvalé, v závislosti na jedinci a na stádiu nemoci. Příznaky nelze předvídat, onemocnění může probíhat u různých pacientů odlišně.


Co způsobuje tuto nemoc?

Při onemocnění RS probíhají současně dva procesy – zánět a neurodegenerace. Zánět je spojen se zvýšenou mírou relapsů – epizod přechodného zhoršení tělesných funkcí. Neurodegenerace je příčinou trvalého zhoršování tělesných funkcí. Následky zánětu jsou více v popředí v časných stádiích nemoci, neurodegenerace převládá při postupu (progresi) onemocnění.Jaké jsou příčiny RS?

Příčina RS není známa. RS je autoimunitní onemocnění. Imunitní systém chrání organismus před vnějšími původci nemocí, jako jsou bakterie a viry. U osob s autoimunitním onemocněním napadá imunitní systém součásti vlastního organismu – v případě RS mydlin, významnou součást nervové tkáně. Zatím není známo, co je příčinou, že imunitní systém začne špatně fungovat. Dosavadní poznatky prokazují, že příčiny RS jsou komplexní a že jde pravděpodobně o kombinaci dědičných a vnějších faktorů


Jak nemoc vzniká?

Onemocnění se rozvíjí v důsledku poruchy imunitního systému, kdy buňky tohoto systému začnou ničit myelinové pochvy nervů. Bez ochranné vrstvy myelinu se obnažená nervová vlákna snadno poškodí, dochází k jejich ztrátě a vznikají jizvy.

Zánět a poškození myelinu oslabuje přenos nervových impulzů z mozku a míchy do orgánů celého těla. Tato porucha vedení nervových vzruchů je příčinou potíží, které jsou různého charakteru – podle lokalizace zánětu i podle jeho rozsahu.

Zatím není známo, proč u některých onemocnění dochází ke ztrátě nervových vláken velmi pozvolna a u některých výrazně rychleji. Není ani známo, co ovlivňuje rozsah této ztráty. Je však prokázáno, že ztráta nervových vláken je příčinou výpadku tělesné funkce – neurologického postižení


Proč se RS projevuje různými příznaky?

Při RS dochází k poškození myelinu, tukového obalu, který chrání nervová vlákna. Při jeho poškození je zpomaleno nebo úplně přerušeno vedení nervových impulzů.

K poškození myelinu dochází v malých oblastech centrálního nervového systému (CNS). Tyto oblasti poškození se nazývají léze a můžeme je vidět při zobrazení mozku a míchy prováděném magnetickou rezonancí

Charakter příznaků závisí na tom, kde se léze vyskytuje a které nervové dráhy jsou postiženy. Někdy se může mydlin obnovit, ale obvykle je poškození myelinu nebo nervových vláken trvalé.


Kdo může onemocnět RS?

RS je nejčastější neurologické onemocnění mladých lidí, ke stanovení diagnózy dochází obvykle ve věku mezi 20 a 40 lety.

RS je častější u žen než u mužů – poměr je přibližně 2:1.

RS je častější u bělochů než u jiných ras – u černé rasy je výskyt poloviční a u asijské rasy ještě nižší.

Odhaduje se, že celosvětově může trpět onemocněním RS přibližně 1 000 000 lidí.


Je RS smrtelná?

Ne. RS významně neovlivňuje délku života.


Je RS infekční?

Ne. Mnoho druhů virů a bakterií bylo zkoumáno jako možné příčiny vzniku RS, ale u žádného z nich nebyla prokázána souvislost se vznikem RS.Je RS dědičná?

Bylo zjištěno, že některé geny zvyšují riziko rozvoje RS. Jestliže máte RS, je riziko onemocnění u vašeho dítěte větší než riziko onemocnění u běžné populace, ale stále je velmi malé.(Průvodce pacienta s RS)